Történetünk és hitvallásunk

A Tigris Kölyök Óvoda 1995 óta működik, így az ország egyik legrégebben működő magánóvodája.

A Bozzay Kató által megálmodott és létrehozott óvoda a jelenlegi helyére a Rózsadombon található Levél utcai polgári villába (Budapest II. kerület, Levél utca 6.) 1995 tavaszán költözött. Az óvoda vonzáskörzete elhelyezkedése miatt elsősorban a II. és XII. kerület, de a hozzánk járó gyerekek közül van, aki Solymáron illetve Adyligeten lakik.

2018. márciusában tulajdonosváltás történt, s azóta – mint új vezetők (Németh Beáta és Hercegh Zsolt) – igyekszünk az addig elért eredmények és értékek mentén tovább haladva újabb, gyermekközpontú, innovatív és az egyéni bánásmódot támogató szemlélettel fejleszteni, bővíteni a szakmai munkát.

A csoportlétszámot már az óvoda alapításakor a mini- és kiscsoportban 8-10, míg a középső és nagycsoportban 12-15 főben maximalizáltuk, mert meglátásunk szerint ez az az ideális létszám, ahol a nevelés még hatékonyan működhet. A foglalkozások a csoportokban sokoldalú, szakképzett óvónők közreműködésével differenciáltan valósulnak meg.

A Tigris Kölyök Óvodára jellemző a harmonikus, derűs, családias légkör, amelyben a gyerekek felszabadultan, jól érzik magukat.

  • A mindennapi nevelőmunka során játékba integrált korszerű, cselekvő felfedező, alkotó képességet, kreativitást erősítő tevékenységeket kezdeményezünk komplex módszerrel, melyek keretét az évszakok és az ünnepek határozzák meg.
  • Programunkban kiemelt szerepet kap a gyermekek élményekre és tapasztalatra építő környezeti nevelése, környezettudatos és egészségtudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele.
  • A játékos mozgásfejlesztésben különösen nagy hangsúlyt fektetünk az alapvető nagymozgások, a finommotorika, lateralitás, szem-kéz koordináció, az egyensúlyérzék és a mozgáskoordináció finomítására, fejlesztésére. Ehhez a tevékenységünkhöz külön mozgásfejlesztő szoba áll rendelkezésre.

Programunkban az egészséges életmód fontos eleme az egészséges táplálkozási szokások kialakítása, valamint a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása a mindennapi mozgásos tevékenységek által. Igyekszünk cukormentesen és sok gyümölcs- és zöldségfogyasztással elősegíteni az egészségtudatos életmód alapjainak megteremtését

Óvodánk céljai:

– a tradicionális értékek átadása a gyerekeknek, melyben nagy hangsúlyt kap az elfogadás és tolerancia,
– a biztonságos tájékozódás kialakítása a gyerekek szűkebb és tágabb környezetében,
– valamint a gyermekek érdeklődésének felkeltése, illetve kielégítése az óvodai és az óvodán kívüli tevékenységekkel, programokkal.