Search

Categories

Választható foglalkozások

A Tigris Kölyök Óvoda teret enged olyan külsős szakember által tartott foglalkozásoknak, ahol az adott tevékenység és az oktató szellemisége, módszere, célja összeegyeztethető óvodánk munkájával.

Így választható foglalkozásaink között szerepelnek a következők:

TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning)

A TSMT torna feladatai kötöttek, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik, a nagy-és finommozgások fejlesztése által strukturálja tovább, érleli az idegrendszert.
A torna feladatai segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a térbeli tájékozódást, a dominancia (lateralitás) beérését. Javítják a koncentráló képességet, jobban irányíthatóvá válik a figyelem, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitást is fejleszti. A feladatokat mondókák, énekek kísérik, ezzel az anyanyelvi készségek és a kommunikáció is fejlődik.
A TSMT-t óvodánkban Faragó Júlia tartja.

– Szuperhős Akadémia

A Bene Miklós által kidolgozott rendszer egy olyan élményközpontú multisport program, ahol gyermekek egy szuperhős motivációjával és környezetében, sokoldalúan, mégis játszva fejleszthetik képességeit!

A mozgásszobánkban és/ vagy az udvaron tartott edzéseken az ovisaink megismerkednek a mozgás tiszta örömével, miközben kialakíthatjuk azokat az alapképességeket, amelyek – a későbbi sportolástól függetlenül – nagy segítségére lesznek majd az iskolai tanulmányok alatt és később is.

– Balett:

Kistigriseink számára hetente egyszer Csató Enikő táncpedagógusnál lehetőségük van a balett alapjainak elsajátítására, s ezáltal mozgáskultúrájuk, mozgáskoordinációjuk fejlesztésére. A táncórák során nem csak mozgásuk, szépérzékük és egymásra hangolódási képességük fejlődik, hanem lehetőségük nyílik az évvégi nyílt órán megtapasztalni, milyen felemelő érzés az alkotás és annak átadása, előadása.

– Gyermekjóga:

A gyermekjóga jótékony hatása vitathatatlan, akár a testi tudatosságot, akár az érzelmi és szellemi munkát nézzük. Jógafoglalkozásain Varga Vivien Lilla igazán átfogó, a gyermekek aktuális állapotára, testi-szellemi jelenlétére építve alkot. A gyermekekkel együtt létezik és mutat irányt a belső csend és az érzelmi hullámzás megélésének, felismerésének és tudatosításának útján.

– Logopédia és gyógypedagógiai fejlesztés:

A Szabó Zsuzsa logopédus és a Gindele Gizella gyógypedagógus által tartott egyéni és kiscsoportos foglalkozásaink nagyban hozzájárulnak nem csak a beszédészlelés, beszédértés, hangképzés fejlesztéséhez, hanem a részképességek esetleges elmaradása esetén ezek fejlesztése is megtörténik.

Úszás:

A Darnyi Úszóiskolával való együttműködésünk eredményeképpen óvodásaink megismerkedhetnek az úszás alapjaival. Mozgásfejlesztő alapelveinket szépen kiegészíti a vízben történő készség- és képeségfejlesztés, s a közösségi élmény hatására a szociális érzék felesztése is jelentős.

Angol:

Óvodánk alapprogramjának ugyan nem képezi részét az angoloktatás, de az idegen nyelvvel való ismerkedés a napi működésünk része. Külsős, angol anyanyelven beszélő munkatársunk szakkör formájában intenzíven, zenével, énekléssel és mozgással egybekötött nyelvi órája nagy népszerűségnek örvend.